Privacyverklaring Maxx Vastgoed B.V.


Deze Privacyverklaring wordt gebruikt door Maxx Vastgoed B.V., hierna genoemd Maxx

Via de website www.maxxzakelijk.nl van Maxx worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring.
Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywet stelt. Dat betekent onder andere dat wij:
 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 
In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in mei 2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. U kunt via onze website uw interesse kenbaar maken voor een pand door een brochure op te vragen. Hierbij vragen wij u om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken zodat we contact met u kunnen opnemen.

Verder is het mogelijk dat u ons telefonisch en/of per email benadert en aangeeft dat u interesse heeft in het aanbod van Maxx nu en in de toekomst.

Wanneer u gebruik maakt van onze website en/of Maxx benadert, verwerken wij onderstaande gegevens van u:
 • Naam;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • om een brochure digitaal te kunnen verzenden en om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van uw interesse.
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van digitale nieuwsbrieven met het aanbod.
Maxx levert daarnaast verschillende diensten die worden vastgelegd in een overeenkomst. Het gaat hierbij om een opdracht tot aanhuur, een opdracht tot verhuur, een opdracht tot aankoop, een opdracht tot verkoop, een koopovereenkomst of een huurovereenkomst. Voor deze overeenkomsten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Voornaam (volgens paspoort);
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Postcode en Woonplaats;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Telefoonnummer;
 • Email adres;
 • Legitimatienummer.
Bovenstaande gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
 • om een opdracht tot dienstverlening te kunnen opstellen zodat Maxx een pand kan aan- of verhuren of een pand kan aan- of verkopen. 
 • om een klantnummer aan te maken waarin deze gegevens zijn verwerkt.
 • de persoonsgegevens worden eveneens gebruikt op de huur- of koopovereenkomst.  
Maxx verzamelt en verwerkt deze Persoonsgegevens, die verstrekt worden door de bezoeker/klant bij het aangaan van de overeenkomst, bij toestemming of bij gerechtvaardigd belang.

Het verstrekken van deze Persoonsgegevens ten behoeve van een opdracht tot dienstverlening of koop-/huurovereenkomst is verplicht en een noodzakelijke voorwaarde om met Maxx een overeenkomst te sluiten. Wanneer deze gegevens niet worden verstrekt zal Maxx mogelijk niet kunnen voldoen aan de verplichtingen die wij hebben op grond van uw overeenkomst of kunnen wij u niet goed in staat stellen om aan uw eigen verplichtingen te voldoen.

Bewaartermijnen
Uw gegevens worden bewaard tot zeven jaar na het sluiten van een overeenkomst ten behoeve van analyse doeleinden en wettelijke verplichtingen t.o.v. de belastingdienst. Is er geen overeenkomst afgesloten dan worden de gegevens vernietigd direct na het verbreken van de relatie.

Verstrekking aan derden
Maxx zal in bepaalde gevallen, indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden die in deze Privacy Verklaring zijn opgenomen, persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen.

Brochure opvragen: 
Hostingpartij van de website inclusief de developer.
 
Koop- / huurovereenkomst:
Softwareprovider ivm het opslaan van de gegevens op de schijf;
 
Cookies
Maxx maakt op de website www.maxxzakelijk.nl gebruik van analytische cookies. Via de website www.maxxzakelijk.nl wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hiertoe heeft Maxx een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. Maxx gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Beveiliging persoonsgegevens
Maxx hecht grote waarde aan de beveiliging van Persoonsgegevens. Wij zijn bovendien op grond van de wet verplicht om te zorgen voor een deugdelijke beveiliging van uw Persoonsgegevens. Om die reden hebben wij – onder meer en waar passend – de volgende passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van uw Persoonsgegevens:
Persoonsgegevens worden opgeslagen op servers van Maxx of onder adequate beveiliging gehost bij leveranciers waarmee Maxx een verwerkingsovereenkomst heeft gesloten;
Verwerking van Persoonsgegevens wordt geregistreerd in een register;
Het is mogelijk om te allen tijde de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen;
Op gezette tijden wordt een back-up gemaakt van de systemen. Deze back-up bevat Persoonsgegevens en wordt versleuteld en beveiligd opgeslagen.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Indien u aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt dan kunt u deze bij Maxx Vastgoed terecht indien u inzage wenst in de gegevens die Maxx van u heeft geregistreerd en voor het verwijderen of eventuele correcties indien deze gegevens foutief of onvolledig zijn.

Heeft u nog vragen over het privacybeleid van Maxx dan kunt u contact opnemen met Maxx via:

Maxx Vastgoed BV
Willemskade 27
8011 AD Zwolle
Telefoon: 088-6299099
Email: info@maxxzakelijk.nl

Wanneer u contact opneemt krijgt u binnen één maand reactie.

Call Mail